Pogoji uporabe

 1. Sprejemanje pogojev uporabe

Vsakič, ko uporabljate ali dovolite dostop do spletne strani, soglašate s temi pogoji uporabe in vsemi prihodnjimi spremembami, ki se občasno pojavljajo z našim opozorilom ali brez. Poleg tega bodo, če uporabljate določeno storitev na tej spletni strani, za vas veljala katera koli pravila ali smernice ki se uporabljajo za te storitve.

 1. Naša ponudba

Našo spletno stran in storitve na njej vam nudimo na osnovi "KAKOR SO". Strinjate se, da si lastniki te spletne strani izključno pridržujejo pravico, da lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila ter kakršne koli odgovornosti do vas, spreminjajo ali zaprejo spletno stran in njene storitve ali izbrišejo podatke (bodisi začasno ali trajno), ki jih ste jih v času svoje uporabe dodali. V nobenem primeru nismo odgovorni za pravočasnost, izbris, neuspešnost shranjevanja, nepravilnost ali nepravilno dostavo kakršnih koli podatkov ali informacij.

 1. Vaše obveznosti in pravila registracije

Če želite uporabljati to spletno mesto in posledično opravite registracijo se strinjate, da boste na zahtevo podali resnične informacije in ste stari najmanj trinajst (13) let. Pri registraciji se izrecno strinjate z našimi pogoji uporabe, ki jih lahko občasno spreminjamo in so vedno na voljo tukaj.

 1. Registracija in geslo

Odgovorni ste za ohranitev zaupnosti vašega gesla prav tako kot za vso uporabo preko vaše registracije in/ali prijave, ne glede na to, ali ste pooblaščeni ali nepooblaščeni. Soglašate, da nas boste o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega računa ali gesla nemudoma obvestili.

 1. Vaše vedenje

Strinjate se, da so vse informacije ali podatki katere koli vrste, bodisi besedilo, programska oprema, koda, glasba ali zvok, fotografije ali grafike, video ali drugi materiali (»vsebina«), javni ali zasebni, odgovornost osebe, ki je vsebino zagotovila ali osebe, katere uporabniški račun je uporabljen. Strinjate se, da vas lahko naša spletna stran izpostavlja vsebini, ki je morda neprimerna ali žaljiva. Za vsebino, ki je prikazana na tej spletni strani, ne bomo odgovorni, niti ne za kakršno koli napako ali opustitev. Izrecno se strinjate, da pri uporabi te spletne strani ali katerekoli ponujene storitve ne boste:

 • zagotovili kakršne koli vsebine ali izvajali kakršnega koli ravnanja, ki je lahko nezakonito, grozljivo ali škodljivo, kot so zloraba, nadlegovanje, zalezovanje, mučenje, obrekovanje, vdor, vulgarnost, obscenost, žaljivost, spor, pornografija ali katera koli vsebina, okužena z virusom ali drugo uničujočo ali škodljivo programsko vsebino, ki lahko povzroči civilno ali kazensko odgovornost ali krši veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo;
 • lažno ali napačno predstavili svoje povezave s katero koli osebo ali subjektom ali pa ustvarili ali kako drugače poskušali prikriti izvor katerekoli vsebine, ki ste jo zagotovili;
 • zbirali podatkov o drugih uporabnikih;
 • uporabljali te spletne strani in vseh vsebin ali storitev za kakršne koli komercialne namene ali na način, ki bi vključeval neželeno pošto, verižna sporočila, piramidne sheme ali katero koli drugo obliko nedovoljenega oglaševanja brez predhodnega pisnega soglasja;
 • zagotovili kakršne koli vsebine, ki bi lahko povzročila našo civilno ali kazensko odgovornost ali ki lahko posega ali krši katero koli lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo, vključno, vendar ne omejeno, na zakone v zvezi z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, patentom ali poslovnimi skrivnostmi.
 1. Predložitev vsebine na tej spletni strani

Z dodajanjem vsebine na naši spletni strani:

 • soglašate, da nam boste dodelili brezplačno, večno in neizključno pravico ter licenco (veljavno po celem svetu, vključno z morebitnimi moralnimi pravicami ali drugimi potrebnimi pravicami) za uporabo, prikazovanje, razmnoževanje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, distribucijo, izvajanje , spodbujanje, arhiviranje, prevajanje in ustvarjanje dela in kompilacije v celoti ali delno. Taka licenca se bo uporabljala v zvezi s katero koli obliko, medijem, tehnologijo, znano ali pozneje razvito;
 • jamčite in zastopate, da imate vse pravne, moralne in druge pravice, ki so morda potrebne za izdajo licence, določene v tem poglavju;
 • potrjujete in se strinjate, da bomo po lastni presoji imeli pravico (ne pa tudi obveznost), da zavrnemo objavo ali odstranimo in blokiramo dostop do katere koli vsebine, ki jo zagotavljate kadarkoli in iz kateregakoli razloga, z opozorilom ali brez.
 1. Storitve tretjih oseb

Blago in storitve tretjih oseb se lahko oglašujejo in / ali objavijo na tej spletni strani ali preko nje. Zastopanja v zvezi s proizvodi in storitvami, ki jih zagotavljajo tretje osebe, urejajo politike in predstavniki teh tretjih oseb. Za kakršnokoli poslovanje ali vašo interakcijo s tretjimi osebami ne bomo odgovorni.

 1. Odškodnina

Strinjate se in dajete pravico do odškodnine nam, našim partnerskim družbam, podružnicam, povezanim osebam, uslužbencem, direktorjem, zaposlenim, zastopnikom, neodvisnim izvajalcem, oglaševalcem, partnerjem in sorodnikom iz katerega koli zahtevka ali povpraševanja, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki jo je povzročila katera koli tretja stranka, ki izhaja iz ali je posledica vašega ravnanja ali povezave s to spletno stranjo ali storitvijo, z vašo vsebino, s kršitvijo teh pogojev uporabe ali s kakršno koli drugo kršitvijo pravic druge osebe ali stranke.

 1. IZJAVA O GARANCIJI

RAZUMETE IN SOGLAŠATE, DA JE UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA IN KATERIH KOLI STORITEV ALI VSEBINE NA VOLJO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST, "KOT JE". NE NUDIMO GARANCIJE KAKRŠNE KOLI VREDNOSTI, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. NE GARANTIRAMO, IMPLICITNO ALI IZRECNO, DA BO VSAK DEL STORITVE DELOVAL BREZ ZAUSTAVITEV, NAPAK ALI VIRUSOV, DA BO VEDNO RAZPOLOŽLJIV IN VAREN, PREGLEDAN, ZANESLJIV IN DOLOČENE KAKOVOSTI. PRAV TAKO NE ZAGOTAVLJAMO, DA SO VSEBINE VARNE ZA PRENOS.  RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NE MI, NITI OSTALI UDELEŽENCI V STORITVI NISO USPOSOBLJENI ZA PROFESIONALEN NASVET KAKRŠNE KOLI NARAVE IN DA JE UPORABA POPOLNOMA V DOMENI VAŠEGA LASTNEGA TVEGANJA IN ODGOVORNOSTI.

Nekatere jurisdikcije morda ne dovoljujejo zavrnitve implicitnih jamstev in zgornja izjava o omejitvi odgovornosti morda ne velja za vas, ker se nanaša na implicitne garancije.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO POUDARJATE IN SE STRINJATE, DA NISMO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI OBRAČUNSKO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO OB IZGUBI DOBIČKA, DOBRO UPRAVLJANJA, UPORABE, IZGUBE PODATKOV ALI DRUGIH NEMATERIALNIH IZGUB (TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE), KI IZHAJAJO IZ:

(I) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE,

(II) STROŠKOV PRIDOBITVE NADOMESTNEGA BLAGA IN/ALI STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNE KOLI TRANSAKCIJE PREKO NAŠE STORITVE

(III) IZJAVE ALI IZVAJANJA TRETJIH OSEB V STORITVI ALI

(IV) KAKRŠNE KOLI DRUGE ZADEVE V ZVEZI S STORITVIJO

V nekaterih jurisdikcijah ni dovoljeno omejiti odgovornosti in zato te omejitve morda ne veljajo za vas.

 1. Pridržanje pravic

Pridržujemo si vse naše pravice, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, poslovnimi skrivnostmi in kakršnimi koli drugimi lastniškimi pravicami, ki jih lahko najdemo na naši spletni strani, njeni vsebini ter blagu in storitvah, ki se lahko zagotovijo. Uporaba naših pravic in lastnine zahteva predhodno pisno soglasje. Ne zagotavljamo vam nikakršnih implicitnih ali izrecnih licenc ali pravic. Brez predhodnega pisnega soglasja nimate nobenih pravic komercialne uporabe naše spletne strani ali storitve.

 1. Obvestilo o kršenju avtorskih pravic

Če menite da je bila vaša lastnina uporabljena na kakršen koli način, ki bi veljala za kršitev avtorskih pravic ali kršitev pravic intelektualne lastnine, se lahko na našega zastopnika avtorskih pravic obrnete preko: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 1. Veljavno pravo

Strinjate se, da se s temi pogoji uporabe in morebitnimi spori, ki izhajajo iz vaše uporabe te spletne strani ali naših izdelkov in storitev, urejajo in razlagajo v skladu z lokalnimi zakoni, kjer je sedež lastnika in spletne strani brez upoštevanja določb o koliziji zakonov.

 1. Ostale informacije

(i) Če so te pogoji uporabe v nasprotju s katerim koli zakonom v skladu s katerim lahko sodišče, ki je pristojno za stranke, šteje za neveljavno, se taka določba razlaga tako, da odraža prvotne namere strank v skladu z veljavno zakonodajo, preostanek teh pogojev uporabe pa ostane veljaven in nedotaknjen.

(ii) Neuspeh katere koli stranke, da uveljavlja kakršno koli pravico v skladu s temi pogoji uporabe, se ne šteje za opustitev katere koli pravice te stranke in ta pravica ostane v polni veljavi.

(iii) Strinjate se, da je potrebno, ne glede nasprotno zakonodajo, zahtevek ali vzrok, ki izhaja iz te spletne strani ali njenih storitev, vložiti v enem (1) letu po tem, ko je prišlo do takega zahtevka ali vzroka ali če je zahtevek za vedno prepovedan.